Hind

Raamatupidamisteenuse hind kujuneb kirjendite mahust ja lisateenuste hulgast. Selliselt kujunev teenuse hind on mõistlik nii meile kui teile, sest on otseselt seotud ettevõtte tegevuse mahuga. 

Kvaliteet

Kõige olulisemaks peame oma töötajate professionaalsust, mis tagab raamatupidamise teenuse osutamisel kõrge kvaliteedi. Meie klientidele on garanteeritud õigeaegselt esitatud maksudeklaratsioonid ja muud aruanded.

Kiirus

Töö organiseerituse tase ja süsteemsus võimaldab pakkuda teenust kiirelt. Mõnikord on kliendil vaja samal päeval bilanssi ja kasumiaruannet (näiteks finantsasutusele esitamiseks), siis meie käest on ta selle ka alati saanud.