Minu Raamatupidaja

Raamatupidamine

Raamatupidamine on kohustuslik kõikide ettevõtlusvormide korral ja sellel on tähtis osa ettevõtte igapäevases tegevuses. Paljud väikese ja keskmise suurusega ettevõtted otsustavad just seepärast raamatupidamist teenusena sisse osta.  

Kuidas raamatupidamisteenuse osutamine toimub

Teie kohustuseks on iga kuu kõik dokumendid meile edastada. Ülejäänu teeme juba meie – kajastame raamatupidamistehingud, süstematiseerime dokumendid, esitame maksudeklaratsioonid jne. Iga kuu saate ka ettevõtte siseseks kasutamiseks kasumiaruande (annab ülevaate ettevõtte kuludest ja tuludest) ning bilansi (näitab ettevõtte finantsseisundit).

Küsi lisainfot või hinnapakkumist.

Raamatupidamisteenuse sisu:

·     Raamatupidamise sisseseadmine ja kontoplaani loomine

·     Eelmiste perioodide korrastamine vajadusel

·     Algdokumentide sisestamine programmi

·     Majandustehingute kajastamine

·     Deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksuametile

·     Erinevate aruannete koostamine (kasumiaruanne, bilanss, rahavood jne)

·     Statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile

·     Objekti/projekti arvestuse pidamine vajadusel

·     Lähetusega seotud aruannete koostamine

·     Töötajatega seotud arvestuse pidamine (puhkusetasu, lõpparve jne)

·     Põhivaraarvestus

·     Maksude arvestus

·     Laoarvestuse pidamine

·     Vajadusel pangaülekannete ette valmistamine

·     Aastaaruande koostamine ja esitamine äriregistris

Raamatupidamise põhiaruanded:

·     Bilanss

·     Kasumiaruanne

·     Rahavoogude aruanne

·     Majandusaasta aruanne

Raamatupidamine on kindlaid reegleid järgiv tegevus – seepärast tasub see usaldada professionaalide hooleks.